Utveckling Grafik Referenser Support Företaget Miljö Kontakt  
Miljö
Miljön är viktig för oss alla och lyckligtvis ökas medvetenheten om detta för varje dag. Dock finns det mycket kvar att göra i denna fråga. D'tAnjo försöker bidra till en bättre miljö genom att göra de små sakerna som i slutändan ändå spelar roll.

Om väder, vind och sträcka tillåter så sker kundbesök till och från kunden med hjälp av cykel. Det inte bara sparar på miljön utan ger även ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Syresättningen av kroppen gör att man blir piggare och förhoppningsvis ger det en mer vaken och lyhörd konsult.

Källsortering och återvinning är självklara i arbetet med att hålla miljön så grön som möjligt. Utskrift av pappersdokument görs endast om det är absolut nödvändigt. Dokumentation och övriga dokument, som exempelvis fakturor, skapas elektroniskt och skickas via e-post eller annan digital informationskanal.

 
© D'tAnjo 1996-2023