Utveckling Grafik Referenser Support Företaget Miljö Kontakt  
Utveckling
Vad innebär utveckling? För oss innebär det att kunna ta fram en lösning som hjälper kunden i dennes vardag. Lösningen kan vara en relativt enkel men tidsbesparande rutin i Excel eller om så krävs en fristående specialiserad produkt framtagen unikt för kundens behov. Har du en idé om en applikation/rutin som skulle kunna förenkla din eller ditt företags vardag, hör av dig så kanske vi tillsammans kan hitta en lösning.

Kompletta system och applikationer
Trots den mångfald och uppsjö av färdiga program som står till buds existerar ändå ett behov av att ibland kunna ta fram en helt unik, kundanpassad, produkt. Det kan finnas olika skäl till att man vill ha en helt egen produkt. I många fall beror det på att man vill effektivisera sin verksamhet och/eller vill skapa ett konkurrenskraftigt verktyg. Ett komplett system kan vara ett lokalt baserat program som körs i den egna datorn men det kan också vara ett Internetbaserat system som körs i molnet eller i vissa fall en kombination av de bägge.

D'tAnjo bygger system för det lilla företaget såväl som det stora företaget/myndigheten. Beroende på vad som önskas kan utvecklingstiden sträcka sig från allt mellan några timmar och flera månader. Här nedan finner du ett exempel på en specialprodukt beställd av Kammarkollegiet. Fler applikationer och exempel finner du under menyalternativet Referenser här ovan.  

RISKHANTERINGSSTÖD
Kammarkollegiet i Sverige har bland annat till uppgift att bistå myndigheter och stiftelser i sitt riskhanteringsarbete. Som ett hjälpmedel i denna process tillhandahåller Kammarkollegiet en applikation, Verksamhetsanalys, som hjälper andra myndigheter att hitta och identifiera risker i sin verksamhet.  

Metodstöd - Kammarkollegiet // D'tAnjo
Här kan du läsa mer om verktyget (länk till Kammarkollegiet.se)

När Kammarkollegiet för en tid sedan önskade framtagning av ett nytt Verksamhetsanalysverktyg så fick vi uppdraget att ta fram detta verktyg. Ett kul och spännande projekt där inga färdiga rutiner fanns att tillgå utan allt var tvunget att skapas från scratch. Verktyget består av två delar, en administrativ och en slutanvändardel.

Administrationsdelen använder Kammarkollegiet för att bygga upp den slutanvändarversion som sedan distribueras via kollegiets hemsida.  I slutanvändar-versionen besvaras ett antal kategoriserade frågor som applikationen sedan analyserar och riskbedömer. Resultatet sammanställs och visas därefter i rapportform.

Applikationen är i första hand till för myndigheter i Sverige men är fri att hämta för den som vill göra en egen riskbedömning av företaget/verksamheten. 

Applikationen är byggd helt och hållet med hjälp av Microsoft Excel.  

Automatiserade rutiner
En automatiserad rutin, en så kallad snurra, kan underlätta återkommande och tidsödande moment. Snurror kan skapas i de flesta system. I en del system kallas de makrofunktioner och i andra återfinns de som renodlade programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer. Microsoft Office tillhandahåller ett utmärkt utvecklarverktyg benämnt Visual BASIC for Applications (VBA) som är ett kraftfullt verktyg med vilket man kan bygga integrerade totallösningar i exempelvis Word, Powerpoint och Excel.

Som exempel på en snurra kan nämnas rutinen som används av det svenska företaget vars huvudleverantör är av tysk börd. En gång om året skickar leverantören en ny artikelfil med tillhörande prisinformation i euro, stafflingsnivåer, etc

Filen är en Excelfil bestående av en enda flik med tiotusentals artiklar. Det svenska företagets fil däremot har sina artiklar sorterade enligt kategorier på olika flikar. Vad snurran gör är att den matchar den tyska filen med den svenska, kontrollerar om artiklarna existerar och uppdaterar i sådana fall priset. Saknas någon artikel på endera sidan så märks dessa artiklar upp så att det svenska företaget vet om nya artiklar tillkommit eller gamla tagits bort. Ett arbete som om det gjorts manuellt skulle ha tagit dagar att genomföra. Snurran gör samma sak på någon minut.

Möjligheterna är oändliga med hjälp av VBA. Man kan göra allt från att förenkla tidsödande manuella hanteringar till att skapa helt nya rutiner och funktioner. Väljer man att bygga i Microsoft Access behöver man inte ens köpa Access för att använda applikationen då Microsoft erbjuder en så kallad runtime-version som är gratis att hämta på Microsofts hemsida. Det innebär att kunden endast behöver betala utvecklingskostnaden.

Här är ytterligare några exempel på rutiner och funktioner som vi byggt för kunds räkning:

- Hämta data från extern databas, konvertera poster och fält till textfiler som sedan skickas till FTP-server
- Rutin för att skapa nyhetsbrev i Microsoft Outlook med automatisk utskicksrutin
- Beräkning av provision med rapportering till utbetalande företag
- Beräkning av ställtider och serviceintervall
- Rensning av filer från oönskade tecken (ex. radbrytning i fält) och/eller utbyte av tecken mot annat
- Överföring och koppling av artikelbilder för publicering på e-handelsajt
- Åldersanalys av fakturor
- Beräkning av material och färger för tillverkning av plastprodukter
- Automatisk backup av filer
- Diverse CRM-rutiner
- Beläggningsscheman för projekt, objekt och fysisk person
- Kund- och leverantörsregister
- Beräkning för att tillverka fönsterglas (ISO-kalkyl)
- Beräkning av datum och tider gällande utlandsarbetare (för arbete inom Sverige)
- Simuleringsmodeller för att bl a beräkna inköp och lager
- MTBF-beräkning
- Fakturaunderlag baserat på hantering av telefon- och mailsupport (callcenter)
- Sammanställning och beräkning av tidrapporter
- Enkätanalys
- Beräkning av kemikalieåtgång för processindustri
- Webbkalender
- Och mycket mer ...
 
 
© D'tAnjo 1996-2023